Van Pallandthuis

Van Pallandthuis (7)

Tijdelijke huisvesting

In de periode dat het huidige Van Pallandthuis wordt gesloopt en het nieuwe Van Pallandthuis wordt gebouwd, zal de Stichting Van Pallandthuis, in nauw overleg met de huidige huurders en gebruikers elders in tijdelijke huisvesting voorzien. De locatie laat het niet toe om op eigen terrein tijdens de sloop en nieuwbouw tijdelijke huisvesting te realiseren. In het menu-onderdeel NIEUWBOUW - Tijdpad kunt u zien wanneer de start van de nieuwbouw gepland is.

Read more...

Doelstelling & Bestuur

De Stichting Van Pallandthuis heeft tot doel het exploiteren en instandhouden van een verenigingsgebouw ten behoeve van (scouting) jeugd & jongeren met een beperking, alsmede het verlenen van steun aan organisaties en activiteiten die het bovenomschreven doel onderschrijven.

 

Bestuur Van Pallandthuis
Bestuur Van Pallandthuis

Het bestuur bestaat al langere tijd uit een vaste kern van vijf enthousiaste vrijwilligers (Van links naar rechts: Hans Westenberg, Carin van de Craats, Peter Lechner, Paul Oomen, Henk de Jong). De bestuursleden zijn afkomstig uit vrijwilligers van scouting Wegelaergroep en ouders van kinderen met een beperking. De bestuursleden zijn geselecteerd op verschillende achtergronden en kwaliteiten waardoor zij gezamenlijk de doelstelling van de stichting kunnen realiseren. In deze bijzondere fase van nieuwbouw laat het bestuur zich waar nodig ondersteunen door andere vrijwilligers dan wel door in te huren professionals.

Read more...

Gebruik

Na de realisatie van het Van Pallandthuis heeft in de jaren zeventig uitbreiding van het sanitair en overkapping bij de toegang plaatsgevonden waardoor het gebouw beter voldeed aan de eisen. Daarna is het gebouw niet meer groots uitgebreid of aangepakt zodat de huidige voorzieningen zich op het niveau van ‘de jaren zeventig’ bevinden. In de jaren na de realisatie zijn de hoofdgebruikers van het gebouw, de ‘padvinders’ jongens- en meisjesgroep, gefuseerd tot één groep, de Wegelaergroep. De welbekende scoutinggroep voor jeugd & jongeren met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking.

Niet alleen de Wegelaergroep heeft zich ontwikkeld. Ook het gebruik van het Van Pallandthuis is voorspoedig gegroeid, geheel in lijn met de positie die mensen met een beperking in onze maatschappij zijn gaan innemen. Gezamenlijk activiteiten uitvoeren, mensen met een beperking opnemen in reguliere organisaties zijn in deze tijd steeds gewoner geworden en (bijna) niemand kijkt hier meer van op. Deze toegenomen integratie blijkt ook uit het gewijzigde, multifunctioneel en sociaal breder, gebruik van het Van Pallandthuis. Waren in de beginjaren de meisjes- en jongenspadvinders en later de Wegelaergroep de enige huurders/gebruikers van het gebouw, tegenwoordig zien we een uitgebreid en meer divers gebruik van het Van Pallandthuis.

 

Muziekles in het Van Pallandthuis

 

Een voorbeeld van dit multifunctionele gebruik is bijvoorbeeld scouting regio Den Haag die het gebouw gebruiken als trainingslocatie; tevens om andere scoutinggroepen te laten zien dat je met eenvoudige aanpassingen je clubgebouw ook geschikt kunt maken voor mensen met een beperking. Maar ook kinderopvang, muzieklessen tijdens de late middag en vroege avonduren, gebruik door een andere (reguliere) scoutinggroep die door het verdwijnen van haar accommodatie geen onderdak meer had, weekendkampen van collega scouting-groepen. En jaarlijks voetballertjes die het Van Pallandthuis als uitvalsbasis voor hun voetbalkamp gebruiken. Een groep pleegzorg-ouders uit de regio die hun jaarlijkse barbecue met tientallen pleegkinderen bij het Van Pallandthuis vieren. Maar een belangrijke ontwikkeling is ook dat ouders van kinderen met een beperking graag gebruik maken van het Van Pallandthuis voor het geven van een feestje; want je eigen kind in de rolstoel in huis, dat past nog wel. Maar meer kinderen met rolstoelen dat lukt meestal niet. Het gebouw is gegroeid van het eenzijdige padvinders-gebruik naar een gebouw dat multifunctioneel en sociaal breder in gebruik is.

Read more...

Geschiedenis

Reeds voor de tweede wereldoorlog was er in Scheveningen een gescheiden jongens- en meisjesgroep die onder de vlag van scouting (destijds nog padvinderij genaamd) activiteiten organiseerde voor jeugd en jongeren met een beperking. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw hadden mensen met een beperking, of zoals dat toen vaak werd genoemd mensen met een gebrek of later handicap, een andere plek in onze maatschappij. Van integratie in de reguliere organisaties en clubs was nog geen sprake. Door het ontbreken van die integratie was het noodzakelijk om voor de groepen een apart / nieuw gebouw te realiseren. Het huidige gebouw, het Van Pallandthuis, stamt uit 1964. In de jaren hieraan voorafgaand hebben veel vrijwilligers en organisaties zich ingezet om tot realisatie van het voor die tijd unieke gebouw te komen.

Read more...

Nieuwbouw

Na ruim vijftig jaar voldoet het huidige Van Pallandthuis niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan de dergelijk gebouw gesteld worden. Daarnaast is het gebouw helemaal niet ontworpen om multifunctioneel gebruikt te worden. Hoogste tijd voor een grote update dan wel nieuwbouw.

Een kleine tien jaar geleden is het bestuur van de Stichting Van Pallandthuis begonnen met idee-vorming en het opbouwen van een financiële reserve met het oog op het toekomstig gebruik. Na een symbolische eerste paal, geslagen door Jetta Klijnsma, om deze start te vieren, zijn veel ideeën en plannen de revue gepasseerd. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten dat nieuwbouw de beste optie is voor een gedegen toekomst die past bij de doelstelling en het steeds meer functioneel gaan gebruiken van het nieuwe Van Pallandthuis.

Bij het ontwerpen van de nieuwbouw zijn als belangrijkste doelstellingen / uitgangspunten gehanteerd;

  • open contact met buiten
  • optimale toegankelijkheid voor en eenvoudig gebruik door mensen met een beperking
  • centrale ontmoetingsplek, hal & keuken, met multifunctionele activiteiten ruimtes in verschillende formaten eromheen
  • voldoende mogelijkheden voor opslag voor multifunctioneel gebruik
  • veiligheid voor alle gebruikers

In intensieve samenwerking met de architect, vrp architecten uit Roelofarendsveen, is met de bovenstaande doelstellingen / uitgangspunten een ontwerp voor de nieuwbouw van het Van Pallandthuis gerealiseerd.

In het menu-onderdeel NIEUWBOUW leest u alles over de ontwikkeling en voortgang van de nieuwbouw.

Read more...
Subscribe to this RSS feed